Начало Начало Начало Начало

 

Състезанието съдейства  за прилагането на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, разработена от МОН. Има образователен и възпитателен ефект. Възпитава децата в обич към родния език, помага им да осъзнаят значението и красотата му, да  разберат, че трябва да го учат и използват с уважение. Мотивира ги да постигат успехи и да имат самочувствието на знаещи и можещи.

 

Предназначено е за ученици от 1. до 7. клас. Протича в два редовни етапа – в края на м. ноември или началото на м. декември и през м. април (май). Вторият етап е посветен на 24 май. За седмокласниците се организира извънреден етап през м. февруари. 

 

Състезателите решават тест върху учебния материал, усвоен до момента, и този от предходните години. За участниците до 6. клас включително въпросите (с избираем и свободен отговор) са само по български език. Времето за работа е  60 минути.

 

Тестът за седмокласниците е по модела на теста за НВО. 

Състои от 26 задачи, включващи задачи с избираем отговор, с кратък свободен отговор, 1 задача с разширен свободен отговор (теза) и 1 задача за създаване на текст ( преразказ с дидактическа задача).

На първия етап НЕ се включва 26. задача (преразказ). Времето за работа е 60 минути.

Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от 5. до 7. клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до 7. клас включително. Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание, свързано с творбите от българската литература и включено в учебните програми, за 5., за 6. и за 7. клас.

Времетраенето е 150 минути.