Начало Начало Начало Начало

    

  

ВАЖНО! Напомняме на дванадесетокласниците, че  Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще приеме състезателите, постигнали високи резултати във всичките етапи на състезанието „Свети Иван Рилски“, в следните специалности: Българска филология, Славистика, Български език и история, Български език и корейски език, Български език и китайски език, Български език и турски език, Български език и навoгръцки език и Балканистика. 

                  

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Свети Иван Рилски“

 

Година ХV

 

Състезанието се провежда

под патронажа на Областния управител на Пловдивска област и на Института за български език при БАН 

с партньорството на СУ „Черноризец Храбър“

                  

ВТОРИЯТ ЕТАП

 

за ученици от 1. до 8. клас, 11. клас и зрелостници

 

    ще се проведе на 28 април 2018 г. (събота) в СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив.

    Участието НЕ е обвързано с участие в предишния етап.

    – от  09.00 ч. до 10.00 ч. за учениците от 1. до 6. клас и 8. клас

    от 10.45 ч. до 13.15 ч. за учениците от 7. клас, които ще работят по формата на националното външно оценяване след 7. клас – тест + преразказ с дидактическа задача

           от 10.45 ч. до 14.45 ч. за учениците от 11. и 12. клас, които ще работят по формата на ДЗИ – тест + 41. задача

         ВАЖНО!  Класирането ще се извърши по резултатите само от теста и за 7., и за 12. клас. ТЕКСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И ОЦЕНЕНИ!

   Учениците от всеки клас, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени. Ще има и генерално класиране за участвалите във всички етапи за тази година.

 Резултатите ще бъдат изнесени на 21 май 2018 г. заедно с информация за получаването на наградите на сайта на състезанието. Резултатите за 4., 7. и 12. клас ще бъдат изнесени по-рано преди НВО за съответния клас.

 Заявки и такси за правоучастие в размер на 8 (осем) лева за учениците от 1. до 6. клас и 8. клас и  11 (единадесет) лева за 7. 11. и 12. клас ще се приемат в СУ „Черноризец Храбър“ в работните дни от 02 април до 26 април                 включително от 9.30 ч. до 17.30 ч.

 ВАЖНО! При заемане на местата в сградата на училището преди обявения краен срок, записването приключва.

 В деня на състезанието заявки няма да се приемат.

За повече информация – 0893 82 51 53 (от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 02.04. 2018 г. до 27.04.2018 г.)