Начало Начало Начало Начало

 

 

                                                                                                              

      Добре дошли в сайта на състезанието по български език

"Свети Иван Рилски"

 

      

 

ВАЖНО! Напомняме на дванадесетокласниците, че  Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще приеме състезателите, постигнали високи резултати във всичките етапи на състезанието „Свети Иван Рилски“, в следните специалности: Българска филология, Славистика, Български език и история, Български език и корейски език, Български език и китайски език, Български език и турски език, Български език и навoгръцки език и Балканистика.

 

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Свети Иван Рилски“

 

Година ХV

 

Състезанието се провежда

под патронажа на Областния управител на Пловдивска област и на Института за български език при БАН 

с партньорството на СУ „Черноризец Храбър“

                  

ВТОРИЯТ ЕТАП

 

за ученици от 1. до 8. клас, 11. клас и зрелостници

 

    ще се проведе на 28 април 2018 г. (събота) в СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив.

    Участието НЕ е обвързано с участие в предишния етап.

    – от  09.00 ч. до 10.00 ч. за учениците от 1. до 6. клас и 8. клас

    от 10.45 ч. до 13.15 ч. за учениците от 7. клас, които ще работят по формата на националното външно оценяване след 7. клас – тест + преразказ с дидактическа задача

           от 10.45 ч. до 14.45 ч. за учениците от 11. и 12. клас, които ще работят по формата на ДЗИ – тест + 41. задача

         ВАЖНО!  Класирането ще се извърши по резултатите само от теста и за 7., и за 12. клас. ТЕКСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И ОЦЕНЕНИ!

   Учениците от всеки клас, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени. Ще има и генерално класиране за участвалите във всички етапи за тази година.

 Резултатите ще бъдат изнесени на 21 май 2018 г. заедно с информация за получаването на наградите на сайта на състезанието. Резултатите за 4., 7. и 12. клас ще бъдат изнесени по-рано преди НВО за съответния клас.

 Заявки и такси за правоучастие в размер на 8 (осем) лева за учениците от 1. до 6. клас и 8. клас и  11 (единадесет) лева за 7. 11. и 12. клас ще се приемат в СУ „Черноризец Храбър“ в работните дни от 02 април до 26 април                 включително от 9.30 ч. до 17.30 ч.

 ВАЖНО! При заемане на местата в сградата на училището преди обявения краен срок, записването приключва.

 В деня на състезанието заявки няма да се приемат.

За повече информация – 0893 82 51 53 (от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 02.04. 2018 г. до 27.04.2018 г.)