Отговори

Резултати

Коментари

 

 

                                            

                                Добре дошли в сайта на

      състезанието по български език "Свети Иван Рилски"

 

                              СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Свети Иван Рилски”

 

 

                                                            Година ХІІІ

 

 

Състезанието се провежда

под патронажа на Областния управител на Пловдивска област и на Института за български език при БАН 

с партньорството на СОУ „Черноризец Храбър”

 

ПЪРВИЯТ ЕТАП

 

за ученици от  2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. клас и 12. клас

        

ще се проведе на 28 ноември 2015 година (събота) в СОУ „Черноризец Храбър”, гр. Пловдив.

ü                  От 9.00 ч. до 10.00 ч. за учениците от 2. до 6. клас и 8. клас.

ü                  От 10.45 ч. до 11.45 ч. за учениците от 7. клас, които ще работят по формата на националното външно оценяване след 7. клас – тест без преразказ с дидактическа задача на този етап.

ü                  От 10.45 ч. до 12.45 ч. за участниците от 11. и 12. клас, които ще работят по формата на ДЗИ – тест без 41. задача на този етап. 

   Учениците, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени. Ще има и генерално класиране, в което ще участват явилите се на всички етапи за тази година.

Резултатите ще бъдат изнесени на сайта на състезанието на                   22 декември заедно с информация за получаването на наградите.

Заявки и такси за правоучастие в размер на 7 (седем) лева за учениците от 2. до 6. клас и 8. клас и 10 (десет) лева за учениците от 7., 11. и 12 клас ще се приемат от 11 ноември до 26 ноември от 9.30 ч. до 17.30 ч. в СОУ „Черноризец Храбър” (без събота и неделя).

ВАЖНО! При заемане на местата в сградата на училището преди обявения краен срок, записването приключва.

В деня на състезанието заявки няма да се приемат.

За повече информация – 0893 82 51 53 (от 10.00 ч. до 17.30 ч. от 11.11. 2015 г. до 27.11.2015 г.)         

 

 

Вход