Отговори

Резултати

Коментари

 

 

                                            

                                Добре дошли в сайта на

      състезанието по български език "Свети Иван Рилски"

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Свети Иван Рилски”

 

                                       Година ХІІ

 

Състезанието се провеждапод патронажа на Областния управител на Пловдивска област и на Института за български език при БАН 

с партньорството на СОУ „Черноризец Храбър”

                  

ВТОРИЯТ ЕТАП

 

за ученици от 1. до 8. клас, 11. клас и зрелостници

 

    ще се проведе на 25 април 2015 г. (събота) в СОУ „Черноризец Храбър”, гр. Пловдив.

    Участието НЕ е обвързано с участие в предишния етап.

    – от  09.00 ч. до 10.00 ч. за учениците от 1. до 6. клас и 8. клас

    – от 10.45 ч. до 13.15 ч. за учениците от 7. клас, които ще работят по формата на националното външно оценяване след 7. клас – тест + преразказ с дидактическа задача

          – от 10.45 ч. до 14.45 ч. за учениците от 11. и 12. клас, които ще работят по формата на ДЗИ – тест + 41. задача

         ВАЖНО!  Класирането ще се извърши по резултатите само от теста и за 7., и за 12. клас. ТЕКСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕРЕНИИ ОЦЕНЕНИ!

   Учениците от всеки клас, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени. Ще има и генерално класиране за участвалите във всички етапи за тази година.

 Резултатите ще бъдат изнесени на 17 май 2015 г. заедно с информация за получаването на наградите на сайта на състезанието. Резултатите за 4. клас ще бъдат изнесени преди НВО.

 Заявки и такси за правоучастие в размер на 7 (седем) лева за учениците от 1. до 6. клас и 8. клас и  10 (десет) лева за 7. 11. и 12 клас ще се приемат в СОУ „Черноризец Храбър” в работните дни от 14 април до 23 април                 включително от 9.30 ч. до 17.30 ч.

 ВАЖНО! При заемане на местата в сградата на училището преди обявения краен срок, записването приключва.

 В деня на състезанието заявки няма да се приемат.

За повече информация – 0893 82 51 53 (от 9.30 ч. до 17.30 ч. от 14.04. 2015 г. до 23.04.2015 г.) 

 

 

 

Вход