Начало Начало Начало Начало

 

 

                                                                                                              

      Добре дошли в сайта на състезанието по български език

"Свети Иван Рилски"

 

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

 

Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще приеме успешно преминалите през трите етапа на състезанието „Свети Иван Рилски“ и постигнали висок резултат дванадесетокласници в следните специалности:

Българска филология, Славистика, Български език и история, Български език и корейски език, Български език и китайски език, Български език и турски език, Български език и навoгръцки език и Балканистика

Успех!

 

 

   СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

„Свети Иван Рилски”

 

 

Година ХІV

 

 

Състезанието се провежда

под патронажа на Областния управител на Пловдивска област и на Института за български език при БАН 

с партньорството на СУ „Черноризец Храбър”

 

ПЪРВИЯТ ЕТАП

 

за ученици от  2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. клас и 12. клас

        

ще се проведе на 26 ноември 2016 година (събота) в СУ „Черноризец Храбър”, гр. Пловдив.

ü    От 9.00 ч. до 10.00 ч. за учениците от 2. до 6. клас и 8. клас.

ü От 10.45 ч. до 11.45 ч. за учениците от 7. клас, които ще работят по формата на националното външно оценяване след 7. клас – тест без преразказ с дидактическа задача на този етап.

ü От 10.45 ч. до 12.45 ч. за участниците от 11. и 12. клас, които ще работят по формата на ДЗИ – тест без 41. задача на този етап. 

   Учениците, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени. Ще има и генерално класиране, в което ще участват явилите се на всички етапи за тази година.

Резултатите ще бъдат изнесени на сайта на състезанието на 20 декември заедно с информация за получаването на наградите.

Заявки и такси за правоучастие в размер на 8 (осем) лева за учениците от 2. до 6. клас и 8. клас и 11 (единадесет) лева за учениците от 7., 11. и 12 клас ще се приемат от 08 ноември до 24 ноември от 9.30 ч. до 17.30 ч. в СУ „Черноризец Храбър” (без събота и неделя).

ВАЖНО! При заемане на местата в сградата на училището преди обявения краен срок, записването приключва.

В деня на състезанието заявки няма да се приемат.

За повече информация – 0893 82 51 53 (от 10.00 ч. до 17.30 ч. от 08.11. 2016 г. до 25.11.16 г.)